Informacje na temat formularza PIT 37 w jednym miejscu!

Informacje o PIT 37

Informacje o PIT 37

Najpopularniejszą i najczęściej składaną deklaracją podatkową w naszym kraju jest PIT-37. Jest to deklaracja dla osób fizycznych wykonujących pracę na podstawie umowy bądź zleceń. PIT-37 składają podatnicy, których zaliczki na podatek dochodowy odprowadzają płatnicy składek, czyli pracodawcy bądź zleceniodawcy. Rozliczenie roczne PIT-37 należy złożyć w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika do ostatniego dnia kwietnia roku następnego po roku podatkowym za który składamy rozliczenie. Deklarację tą składają jedynie osoby, które w roku poprzednim uzyskały jakikolwiek przychód.

Kto składa PIT-37

Deklarację podatkową PIT-37 zobowiązani są złożyć podatnicy, którzy uzyskali przychody w roku poprzednim za pośrednictwem płatnika na terenie Rzeczypospolitej Polskie. Formularzem PIT-37 objęci są również podatnicy uzyskujący przychody z emerytur, świadczeń, rent, zasiłków pieniężnych, stypendiów oraz przychodów z działalności wykonywanej osobiście czy z praw autorskich i innych praw majątkowych. 

 

Jak złożyć rozliczenie PIT-37

Roczne rozliczenie podatku od dochodu rozliczane na deklaracji PIT-37 formularz musi zostać złożone przez samego podatnika. Termin złożenia deklaracji upływa ostatniego dnia kwietnia. Warto o tym pamiętać, ponieważ konsekwencje niezłożenia deklaracji mogą być dotkliwe finansowo. W rozliczeniu powinniśmy zawrzeć wszystkie dochody, nawet jeżeli pochodzą one z kilku źródeł. Możemy to również uczynić za pomocą PIT-36, ale w praktyce częściej składaną deklaracją jest właśnie PIT-37.

 

Poprawne wypełnianie deklaracji

Wypełnienie deklaracji PIT nie jest łatwym zadaniem, szczególnie dla osób, które nie znają się na księgowości. Dużym ułatwieniem i pomocą przy wypełnainiu rocznego rolizczenia podatkowego jest Darmowy Program do PIT 2012.